Tin Tức

Hôi thảo giới thiệu cộng nghệ thiết bị quan trắc phục vụ phòng, chống thiên tai

Được sự đồng ý và cho phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 10424/UBND-SNG ngày 26/12/2017 về việc tổ chức hội thảo quốc tế và các cơ quan ban ngành chức năng trên...

11/03/2020

Lắp đặt trạm đo mưa tự động thứ 1000

Hôm nay 12/12/2019, Công ty CP Tư vấn và phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước (Watec) đã thực hiện lắp đặt trạm đo mưa tự động thứ 1000, đây là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và lớn...

11/03/2020