Tin Tức

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) tổ chức nghiệm thu vật tư, thiết bị trước khi thực hiện dự án lắp đặt 200 trạm đo mưa chuyên dùng

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) đã tổ chức nghiệm thu vật tư, trang thiết bị cho gói thầu “Mua sắm, lắp đặt trạm đo mưa tự động, hỗ trợ thiết lập mạng đo mưa chuyên dùng phục...

17/06/2021