Tin Tức

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) tổ chức nghiệm thu vật tư, thiết bị trước khi thực hiện dự án lắp đặt 200 trạm đo mưa chuyên dùng

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) đã tổ chức nghiệm thu vật tư, trang thiết bị cho gói thầu “Mua sắm, lắp đặt trạm đo mưa tự động, hỗ trợ thiết lập mạng đo mưa chuyên dùng phục...

17/06/2021

Hôi thảo giới thiệu cộng nghệ thiết bị quan trắc phục vụ phòng, chống thiên tai

Được sự đồng ý và cho phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 10424/UBND-SNG ngày 26/12/2017 về việc tổ chức hội thảo quốc tế và các cơ quan ban ngành chức năng trên...

11/03/2020