Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện dự án "Hỗ trợ lắp đặt trạm đo mưa tự động chuyên dùng cảnh báo mưa lũ ở cộng đồng" và nghiệm thu bàn giao 110 trạm đo mưa cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Sáng ngày 11.11, tại Bình Định, Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai (ở Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện dự án hỗ trợ lắp đặt trạm đo mưa tự động chuyên dùng cảnh báo mưa lũ ở cộng đồng và nghiệm thu - bàn giao 110 trạm cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Phan Diễn - Chủ tịch HĐQL Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai phát biểu

Trong 5 năm qua, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã vận động tài trợ được gần 15,9 tỉ đồng để hỗ trợ các địa phương lắp đặt 412 trạm đo mưa tự động, phục vụ cho cộng đồng dân cư hơn 2,3 triệu người tại 411 xã ở 31 tỉnh, thành trong cả nước.

Trạm đo mưa Vrain của công ty CP Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước (WATEC)

Đây là một dự án đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn các cơn bão liên tục ập vào các tỉnh Miền Trung, những đợt mưa lớn, lũ quét trong thời gian qua; khiến cho người dân trở tay không kịp, gây nên những thiệt hại về người và tài sản hết sức thương tâm. Hiện nay, trên 1200 trạm đo mưa tự động chuyên dùng thuộc mạng lưới VRAIN được lắp đặt và vận hành bởi Công ty CP Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước (WATEC) đều hoạt động ổn định, liên tục, phục vụ hiệu quả công tác dự báo mưa lũ ở các địa phương.

                               Quang cảnh Hội nghị        

Thành công của dự án trong 5 năm qua là niềm tin để Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai tiếp tục cùng các nhà tài trợ chia sẻ một mục tiêu chung đó là cùng kết nối cộng đồng, phòng tránh thiên tai, xây dựng một xã hội an toàn hơn trước những tác động khó lường của biến đổi khí hậu

Nguồn: Tổng hợp