Hoàn thành ắp đặt 10 trạm đo mưa tự động chuyên dùng cho tỉnh Bình Phước

Thứ 5, 02/9/2021 l 3:52 PM


Tiếp tục thực hiện gói thầu 200 trạm đo mưa do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai QPT và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ, WATEC đã hoàn thành lắp đặt 10 trạm đo tại tỉnh Bình Phước trong tháng 8 vừa qua và nghiệm thu bàn giao cho Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Phước nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai cho địa phương. Đây là lần đầu tiên trạm đo mưa thuộc Hệ thống đo mưa tự động chuyên dùng Vrain được lắp đặt tại tỉnh này. Hiện tại, 10 trạm đo mưa đã vận hành ổn định và số liệu được cập nhật liên tục tại website https://www.vrain.vn/ 

Một số hình ảnh thực tế lắp đặt