GIỚI THIỆU VỀ WATEC

Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước

Mã số doanh nghiệp 0400452152  ngày 29 tháng 8 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Tên giao dịch Quốc Tế: Water Resources Development and Consulting Company.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước

Mã số doanh nghiệp 0400452152  ngày 29 tháng 8 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Tên giao dịch Quốc Tế: Water Resources Development and Consulting Company.

0

Năm thành lập

0

Trạm đo được lắp đặt

0

Nhà thầu được chỉ định

0

Giải thưởng đã giành được

CHỨNG NHẬN