SẢN PHẨM
NỔI BẬT

CHỨNG NHẬN

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước

Mã số doanh nghiệp 0400452152  ngày 29 tháng 8 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Tên giao dịch Quốc Tế: Water Resources Development and Consulting Company.

2003

Năm thành lập

1750

Trạm đo được lắp đặt

830

Nhà thầu được chỉ định

25

Giải thưởng đã giành được